Asbest-geen-toegang

Door strengere regelgeving en een grote druk vanuit de overheid, wordt asbestverwijdering steeds duurder. In 2024 moet alle asbest verwijderd zijn. Recente schadegevallen door storm laten ook de noodzaak zien nu te handelen. Met belastingvoordelen en provinciesubsidies wordt het een haalbare kaart.
 
Tijdens de levensduur van een asbestcementplaat, komen er asbestvezels in de omgeving terecht. Met name als de platen oud en verweerd zijn, beginnen er schilfers los te laten. Van een gemiddeld asbest dakvlak komt per jaar circa 1 kilogram asbest in het milieu terecht.
Recente gevallen van stormschade zorgden ook voor flinke kostenposten: wanneer asbestplaten breken, zijn de gevolgen voor de dakeigenaar. Als er asbest in de omgeving terecht komt, dient dit verwijderd te worden. En als er bijvoorbeeld bij dakschade asbest op een bewaard product terecht komt, dan kan dit product worden afgekeurd. Verzekeringen dekken de schade lang niet altijd volledig.

De overheid heeft een deadline gesteld: in 2024 moet al het asbest verwijderd zijn. In Nederland liggen bij agrarische bedrijven nog circa 1 miljoen vierkante meter asbesthoudende dakplaten.

Hoe gaat asbestsanering in zijn werk?

Aan de hand van een asbestinventarisatie rapport wordt asbest verwijderd conform de SC-530 norm. Hier is geen sloopvergunning voor nodig, wel moet er een melding worden gedaan. Tijdens de uitvoering wordt  er een inspectie uitgevoerd door het Ministerie van SZW. Na de sanering wordt er door een geaccrediteerd laboratorium een vrijgave inspectie gedaan om te checken of er geen spoor van asbest is achtergebleven.

Om het verwijderingsproces te versnellen mag er gebruik worden gemaakt van de fiscale stimuleringsregelingen MIA en VAMIL. Daarnaast is er een provinciale subsidieregeling ingesteld.

Op de website www.asbestvanhetdak.nl staan de voorwaarden en criteria op een rij en kan de subsidie worden aangevraagd.
Advisolar en haar partner Viruma Dak en Gevel helpen u graag met het aanvragen van subsidies, de inventarisatie, de projectuitvoering en vernieuwing van de dakplaten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of klik hier om direct een offerte aan te vragen.

Met vriendelijk groet namens Advisolar en Viruma,

Jurrian Beekman

(Tel: 06-13183682)