Asbestsanering

Veelal komt het voor dat bij het plaatsen van een zonnestroomsysteem eerst een asbestverwijdering noodzakelijk is. Het is namelijk niet toegestaan om op asbesthoudende dakbeplating zonnepanelen aan te brengen.

De verwijdering van asbest is in Nederland wettelijk geregeld via het arbeidsomstandighedenbesluit, het asbestverwijderingsbesluit en de Wet Milieugevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie en het Ministerie houden toezicht op het naleven van de asbestwetgeving.

Tijdens de voorbereidingsfase onderzoeken wij eerst om hoeveel vierkante meter en wat voor type asbest het gaat. Daarna bepalen we op welke wijze het asbest verwijderd dient te worden. Betreft het een asbesthoudend golfplaten dak, dan kan dat veelal volgens de openluchtmethodiek. Hierbij zorgen we ervoor dat er geen asbestvezels het gebouw binnendringen. De asbestinventarisatie gebeurt volgens de SC-540 norm.

Bij elk project gaan we volgens onderstaande stappenplan te werk:

  • Asbestinventarisatie conform SC-540
  • Aanvragen (sloop) vergunning bij de gemeente
  • Vakkundige verwijdering van asbesthoudende golfplaten, conform SC-530
  • Veilige afvoer van asbesthoudend materiaal
  • Onafhankelijke toetsing door een (vanuit het ministerie van SZW) gecertificeerde instelling
  • Ontvangst en overhandiging vrijgaveverklaring

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.