Monitoring & Onderhoud

Zonnepaneelsystemen hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Hoogstens dienen de panelen één keer per jaar gereinigd te worden om aanslag te verwijderen. Echter bij veel door ons geïnstalleerde en gemonitorde systemen blijkt dat indien de panelen enkele jaren niet worden gereinigd, dit niet tot waarneembare opbrengstverliezen leidt. Daarnaast dienen de ventilatoren van de omvormers één keer per jaar gereinigd te worden.

Vanwege de geringe onderheidseisen, raden wij een onderhoudscontract af. Dit verhoogt alleen onnodig de exploitatiekosten en gaat dus ten koste van het rendement.

Wat wij klanten wel adviseren is om een professioneel monitoringsysteem aan te schaffen. Professioneel betekent dat naast het meten van de opbrengst ook de instraling op het dak wordt gemeten met een instralingssensor (die naast de zonnepanelen wordt geplaatst). De meetgegevens worden via een internetverbinding naar ons doorgestuurd. Indien er een storing of ander probleem optreedt dan krijgen wij daar direct per email een melding van en kunnen we actie ondernemen. Daarnaast kan door het vergelijken van de opbrengst met de instraling de werking of prestatie van het systeem worden vastgesteld. Wij kunnen van alle door ons geïnstalleerde systemen de opbrengstprestaties over meerdere jaren laten zien. Het beste bewijs van geleverde kwaliteit.

Hieronder zijn de belangrijkste functionaliteiten van het monitoringsysteem op een rijtje gezet.

Het gedurende de dag gemeten vermogen in kW (gele vlak) ten opzicht van de door de instralingssensor gemeten instraling (groene lijn).
Maandelijkse opbrengst in MWh (gele staaf) ten opzichte van de maandelijkse prognose (groene streep). De prognose wordt berekend op basis van historische opbrengstgegevens.
Opbrengstprestatie is = geproduceerde opbrengst / (instraling * totaalvermogen van de zonnepanelen) uitgedrukt als percentage. Deze prestatie ligt bij zonnepaneelsystemen gemiddeld rond de 85% en wordt nadelig beïnvloed door spanningsverliezen in de zonnepanelen bij hogere temperaturen (afwijking van standaardtestcondities) en verliezen in de kabels en de omvormers.

Deze afbeelding geeft de opbrengstprestatie weer van een door ons geïnstalleerd systeem en deze ligt rond de 90%.